วันที่ 13 กันยายน 2562 ทางห้างฯ ได้บริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เชื่อว่าตอนนี้ชาวไทยทุกคนต่างส่งใจและความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องชาวอุบลราชธานี หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่และยังต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
 
Put this code above Put this code after
เว็บสำเร็จรูป
×