12 เมษายน 2562 พนักงานร่วมกันรดน้ำดำหัวท่านผู้บริหาร
วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 💦

หจก.พรทิพย์พลาสติกได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านผู้บริหาร 

 
Put this code above Put this code after
เว็บสำเร็จรูป
×