วิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน

            ในขณะที่ประเทศไทยเพิ่งเริ่มปฏิบัติการลดการใช้ถุงพลาสติกไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่นับวันจะเพิ่มขึ้นๆ

            ประเทศสวีเดนสามารถลดปริมาณขยะในประเทศได้เกือบ 100% จนกลายเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการขยะและผลิตพลังงานจากขยะในระดับนานาชาติไปแล้ว โดยเมื่อช่วงต้นปี 2019 ทางการเมืองเอสกิลส์ทูนา ได้คิดนโยบายคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วย “ถุงใส่ขยะสีรุ้ง” โดยถุงขยะดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 7 สี ดังนี้

                    1.สีน้ำตาล สำหรับขยะที่ทำจากโลหะ
                 2.สีขาว สำหรับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษทิชชู่ใช้แล้ว และผ้าอ้อมสำเร็จรูป
                 3.สีฟ้า สำหรับขยะประเภทหนังสือพิมพ์
                 4.สีเขียว สำหรับขยะจำพวกเศษอาหาร
                 5.สีแดง ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้
                 6.สีส้ม สำหรับขยะจำพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวดน้ำ
                 7.สีเหลือง สำหรับขยะจำพวกสิ่งทอ

           โดยทุกๆ 2 สัปดาห์เจ้าหน้าที่จะนำขยะทั้งหมดมาที่โรงงานขยะ และด้วยสีสันของถุงขยะที่เห็นอย่างชัดเจนจะช่วยให้เครื่องสแกนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นทางเจ้าเจ้าหน้าที่จะนำขยะแต่ละประเภทมาเข้าสู่กระบวนรีไซเคิลต่อไป เช่นขยะประเภทอาหารจะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถบัสโดยสารในเมือง หรือขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ทางเจ้าหน้าที่จะนำไปเผาในเตาผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล

          ระบบนี้ยังช่วยให้ขยะแต่ละชนิดปนเปื้อนกันน้อยกว่า ทำให้สามารถนำขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ไปใช้แปรรูปได้มากขึ้น ส่วนขยะที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้จะถูกส่งเข้าเตาเผาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเมือง เป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

          ระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพบวกกับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากชาวเมือง ช่วยให้เอสกิลส์ทูนาสามารถบรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรป (อียู) ในการรีไซเคิล 50% ของขยะให้ได้ภายในปี 2020 ได้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน ทั้งยังลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบจนเกือบเป็นศูนย์ด้วย

 
Put this code above Put this code after
เว็บสำเร็จรูป
×