สวัสดิการพนักงาน

1. ช่วยเหลือค่าประกอบพิธีฌาปนกิจ พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวพนักงาน ได้แก่ บิดา มารดา บุตร/ธิดา คู่สมรส

     1.1 พนักงาน                            รายละ 10,000 บาท

     1.2 บิดา มารดา บุตร ธิดา           รายละ  5,000 บาท

2. กิจกรรมต่างๆ เช่น

     2.1 งานวันขึ้นปีใหม่

     2.2 กิจกรรมทัวร์บุญ

3. เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ตามแต่กรณี

4. กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ

5. เสื้อพนักงาน 6 ตัว/ปี

6. หอพัก 

7. เงินช่วยงานอุปสมบท รายละ 5,000 บาท

8. ประกันสังคมฟรี (บริษัทฯ จ่ายแทนให้ลูกจ้าง)

9. ปรับเงินเดือนขึ้น 3% ทุกสิ้นปี

10. ของขวัญเยี่ยมกรณีนอนโรงพยาบาลกรณีคลอดบุตร

11. อายุครบเกษียณ 55 ปี บริบูรณ์ ได้รับเงินสำรองเลี้ยงชีพ 5% (กรณีลาออกก่อนอายุครบการเกษียณได้รับ เงินสำรองเลี้ยงชีพ 3%)

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิพย์พลาสติก
118 ซ.รังสิต-นครนายก 23 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. : 02-997-0820, 02-997-0821,02-996-4711, 02-996-4713 Fax : 02-996-4712
ฝ่ายขายเบอร์ตรง : 085-070-2814 / 092-825-4188
เว็บสำเร็จรูป
×