ถุงหิ้วบาง

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา PP ฟ้า

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. X 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :   เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีกลิ่น

วิธีใช้                   :   ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :   6x11  6x14  7x15  8x15  8x16  9x18  12x20  12x26  14x22  14x28  15x30

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา PP ชมพู

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. X 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :   เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีกลิ่น

วิธีใช้                   :   ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :   5x9  5x10  6x11  6x14  8x15  8x16  9x18  12x20  12x26

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา PP ส้ม 

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. X 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :   เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีกลิ่น

วิธีใช้                   :   ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :   6x11  6x14  8x16  9x18  12x20

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา คริสมาสต์

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. X 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :   เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีกลิ่น

วิธีใช้                   :   ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :   6x11  6x14  7x15  8x15  8x16  9x18  12x20  12x26

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา รถเร่

บรรจุแพ็คละ         :  น้ำหนักขึ้นอยู่กับขนาดของถุง

รายละเอียด          :  เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีกลิ่น

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :  5x9  6x11  6x14  7x15  8x16  9x18  12x20 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา ช้าง

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. x 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :  เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีกลิ่น

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  7x15  8x16  9x18  12x20  12x26


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา ตะวันฟ้า

บรรจุแพ็คละ         :  น้ำหนักขึ้นอยู่กับขนาดของถุง

รายละเอียด          :  เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี 

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  8x16  9x18  12x20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา นาฬิกายิ้มชมพู

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. x 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :  เกรด A เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี 

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  7x15  8x15  8x16  9x18  12x20  12x26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา นัมเบอร์วัน / No.1

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. x 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :  เกรด B เนื้อถุงบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี 

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของเท่านั้น ห้ามสัมผัสอาหารโดยตรง

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  7x15  8x16  9x18  12x20  12x26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ถุงหิ้วหนา

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา PP แดง/หนา A

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. x 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :  เกรด A เนื้อถุงหนา เหนียว บรรจุของหนักดีมาก ไม่มีกลิ่น

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร 

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  6x18  8x16  9x18  12x20  12x26  14x22  14x28  15x24  15x30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา มังกรทอง/หนา B

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. x 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :  เกรด B เนื้อถุงหนา สีขาวขุ่น รับน้ำหนักได้ดี 

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของเท่านั้น ห้ามสัมผัสอาหารโดยตรง

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  8x16  9x18  12x20  12x26  14x22  15x24  15x30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา มังกรทอง/หนา B

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. x 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :  เกรด B เนื้อถุงหนา สีแดง รับน้ำหนักได้ดี 

วิธีใช้                   :  ใช้บรรจุสิ่งของเท่านั้น ห้ามสัมผัสอาหารโดยตรง

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  8x16  9x18  12x20  12x26  14x22  15x24  15x30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ถุงหูหิ้วใส ไฮโซ

ชื่อสินค้า/ตรา        :  ตรา ไก่ชมพู

บรรจุแพ็คละ         :  1/2 ก.ก. x 60 แพ็ค (30 ก.ก./ลูก)

รายละเอียด          :  เกรด PP เนื้อถุงใสบาง เหนียว รับน้ำหนักได้ดี 

วิธีใช้                   :  เหมาะสำหรับการโชว์สินค้าและเพิ่มมูลค่านั้นๆ 

ขนาดที่ผลิต         :  6x11  6x14  7x15  8x16  9x18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิพย์พลาสติก
118 ซ.รังสิต-นครนายก 23 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. : 02-997-0820, 02-997-0821,02-996-4711, 02-996-4713 Fax : 02-996-4712
ฝ่ายขายเบอร์ตรง : 085-070-2814 / 092-825-4188
เว็บสำเร็จรูป
×